Protibetská propaganda v mateřské školce. S živou hudbou

Dostal jsem letáček. Říkal, že večer v mateřské školce bude žívá tibetská hudba. Vstup volný. Kdo by odolal. Celé to obstaral jeden hudebník. Vystřídal tři kostýmy, zahrál na dvě různé tibetské kytary, flétnu, housle, co se opírají v pase, a zazpíval kus Lhamo (tibetská opera).

Mezi jednotlivými songy byla lehce protibetská propaganda maskovaná za charitu. Dozvědel jsem se tedy, že: „We do not need to fight China. China is sick country. Sick of communism. We just need to wait. You do not have to fight the sick.“ [Překlad (1)] a „We do not need our own state. You know, Tibet-Autonomous Region. We want the autonomy. Real one.“ [Překlad (2)] Což jsou dost možná v případě Číny dost nebezpečné myšlenky. Ale na druhou stranu si svou současnou situaci celkem dobře uvědomují: „Now we free here in India because Dalai Lama. But when Dalai Lama gone. We no longer free. Indian government will crack down.“ [Překlad (3)] Ve spojení s tím bylo „Ladakh is part of Tibet. India invaded Tibet and take part of it, take Ladakh. We do not mind. They can keep it.“ [Překlad (4)] celkem zábavné.

A také něco k hudbě, když byl součástí ten koncert: „When we in Tibet, we do not know that song is only five or six minutes. In Tibet our songs never end. We play all day and all night. But we come to India and we realize that song only five or six minutes. So now we play five or six minutes only.“ [Překlad (5)] A k vystoupení s flétnou: „We in Tibet, we play to our animals when they feed. We provide music so they enjoy.“ [Překlad (6)]

Pes: Angličtina je ponechána tak, jak byla pronesena.

Překlad pro ty, kdož angličtinou nevládnou

1 „S Čínou nemusíme bojovat. Je to nemocná země. Nemocná, páč tam je komunismus. Stačí, když počkáme. S nemocnými nemusíte bojovat.“

2 „Nepotřebujeme náš vlastní stát. Víte, jak tomu říkají Tibet-autonomní oblast? Tak my chceme právě tu autonomii.“

3 „Tady v Indii jsme svobodní. Díky Dalai Lamovi. Ale až Dalai Lama odejde, bude to konec naší svobody. Indie si na nás došlápne.“

4Ladakh je součástí Tibetu. Indie kdysi do Tibetu vtrhla a kousek si připojila. Nám to nevadí, můžou si Ladakh nechat.“

5 „Když jsme žili v Tibetu, nevěděli jsme, že písnička má mít jen pět nebo šest minut. Naše písně nikdy nekončili. Hráli jsme celý den a celou noc. Ale když jsme přišli do Indie, najednou jsme zjistili, že písnička má jen pět nebo šest minut. Tak teď hrajeme jenom pět nebo šest minut.“

6 „Když jsme žili v Tibetu, hráli jsem našim zvířatům na pastvě. Hráli jsme jim, aby si to víc užili.“