Buddhistické chrámy na vrcholcích hor a drtiči kamenů

Hlídací socha, vchod do chrámu gompy v Hemis

Se zlou motorkou jsem se první den vypravil na jih od Lehu. Palác v Shey za moc nestál, taková zmenšenina toho v Lehu. Gompa (klášter) v Tikse byla o poznání impresivnější. A páč je impresivní a páč je blízko Lehu, jezdí se na ní podívat davy turistů. Mniši nemají klid na meditaci a tak místo ní vybírají vstupné a zvelebují gompu. (Když tam člověk nepřijede po silnici, ale vydrápe se po schodech z druhé strany, vyhne se placení vstupného ;)

Dále na jih od Tikse, kolem cedulí This is highway not a runway (Toto je dálnice, ne vzletová dráha) a Married to speed? Divorce now! (Oddán s rychlostí? Hned se rozveď), a tak deset km od hlavní silnice je gompa v Chemrey. Impozantní. Orlní hnízdo vysoko nad vesnicí na vlastním kopci, kolem vysoké hory. Ale i tady vede silnice až nahoru. Několikrát obkrouží horu ve směru hodinových ručiček – jestlipak je to záměr? Tady jsem ovšem vstupnému (Rs 20, cca 10 Kč) neukniknul. Jeden z mnichů chvíli šátral v chrámu a vítězoslavně se vrátil s trhacím blokem vstupenek. Jednu mi se slovy "Twenty each" ("Každý za dvacet") prodal. Byl jsem tam sám.

Hemis je na druhém břehu Indu. Cesta tam je úžasná, tamnější gompa je normální barák ve vesnici. A po druhém břehu Indu nikdo nejezdí, krajina opět neuvěřitelná, jen by silnice nemusel vést skrz potoky s vodou z ledovců. Ty jsou třeba pět metrů široké a třicet centimetrů hluboké. A tečou rychle a na dno není vidět. Se silniční motorkou, nehledě na to, jak zle vypadá, to není nic moc.

A nakonec jsem zajel do Stoku. Po cestě jsem míjel ceduli s nápisem Way to ZAMBALA STONE CRUSHER (Cesta k DRTIČI KAMENŮ ZAMBALA). Ve Stoku je palác, v kterém v létě bydlí královna. Pod ním je pár chortenů a na kopci nad ním televizní vysílač.

Gompa, Tikse
Knihovna, gompa, Tikse
Gompa, Tikse
Gompa, Chemrey
Gompa, Chemrey
Na jižním břehu Indu, mezi Hemis a Stok
Silnice do Stok